در این صفحه میتوانید تعرفه های انواع خدمات مربوط به پکیج و آبگرمکن را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت سفارش کنید.

تعرفه های تعمیرات پکیج و آبگرمکن

تعمیر و سرویس پکیج دیواری
تعویض شیر برقی 50000 تومان
سرویس پیلوت دستگاه های دیواری 30000 تومان
تعویض فلو سوئیچ با فلومتر 30000 تومان
تست و راه اندازی 50000 تومان
جابجایی و نصب مجدد 55200 تومان
تعویض و سرویس محفظه احتراق 30000 تومان
اجرت تبدیل گاز مایع به گاز شهری 40000 تومان
اب بندی و واشربندی 50000 تومان
رفع گیرپاژ پمپ بدون سرویس 30000 تومان
اسید شویی مبدل 34800 تومان
تغییر فصل تابستان به زمستان 30000 تومان
تعویض منبع انبساط و راه اندازی 50000 تومان
تعویض پمپ کامل با فلنچ فلزی 60000 تومان
تعویض پمپ کامل با گالیت 50000 تومان
تعویض ترانس جرقه یا یون 25000 تومان
تعویض برد الکتریکی با تنظیم 50000 تومان
تعویض کلید تنظیم دما و کنترل 30000 تومان
تعویض سنسور اب گرم 30000 تومان
تعویض شیر اطمینان 30000 تومان
تعویض ترمومتر یا ترموستات 30000 تومان
تعویض مبدل حرارتی 50000 تومان
تعویض مبدل ثانویه معمولی 40000 تومان
تعویض مبدل ثانویه صفحه ای 40000 تومان
تعویض سنسور دود و لیمیت سوئیچ 25000 تومان
تعویض برشر با مشعل 40000 تومان
تعمیر شیر کنترل گاز کامل با تنظیم 50000 تومان
تعویض سه راه مکانیکی 60000 تومان
تعویض سیم کشی کامل 50000 تومان
تعویض محدود کننده جریان آب 30000 تومان
تعویض اپرونت یا هواگیر 30000 تومان
تعویض فن پکیج 50000 تومان
تعویض برشر سوئیچ آب 25000 تومان
تعویض برشر سوئیچ هوا 25000 تومان
تعویض لاستیک دیافراگ 40000 تومان
تنظیم شیر کنترل گاز 30000 تومان
تعویض برد الکترونیک 40000 تومان
تنظیم فشار و شارژ منبع انبساط 40000 تومان