در این صفحه میتوانید تعرفه های انواع خدمات مربوط به ماشین لباسشویی و ظرفشویی را مشاهده کنید و سپس اقدام به ثبت سفارش کنید.

تعرفه های تعمیرات ماشین لباسشویی

تعمیر لباسشویی دوقولو
اجرت بازدید و تشخیص عیب 50000 تومان
اجرت نصب 60000 تومان
اجرت تعمیر تایمر 100000 تومان
اجرت تعویض یا تعمیرات پمپ تخلیه 80000 تومان
اجرت تعویض المنت 50000 تومان
اجرت تعویض شیر برقی یا ترموستات 50000 تومان
اجرت تعمیر سیستم خشک کن 80000 تومان
اجرت باز و بست موتور خشک کن 80000 تومان
اجرت تعویض اهرم و لاستیک تخلیه 50000 تومان
اجرت باز و بسته کردن وان 80000 تومان
اجرت باز و بسته کردن موتور شستشو 60000 تومان
اجرت باز و بسته کردن گیربکس 80000 تومان
اجرت تست برد الکترونیکی 50000 تومان
تعمیر لباسشویی اتوماتیک
اجرت بازدید و برآورد هزینه 50000 تومان
اجرت نصب 100000 تومان
اجرت تعمیر تایمر 100000 تومان
اجرت تعویض المنت 60000 تومان
اجرت تعویض شیربرقی یا ترموستات 60000 تومان
اجرت تعویض یا تعمیر موتور 100000 تومان
اجرت تعویض آب پخش کن 80000 تومان
اجرت تعویض پمپ تخلیه 80000 تومان
اجرت تعمییر و سرویس ایرگاید 80000 تومان
اجرت تست برد الکترونیکی 50000 تومان

تعرفه های تعمیر ماشین ظرفشویی

تعمیر ماشین ظرفشویی اتوماتیک
اجرت بازید و برآورد هزینه انواع ظرفشویی با هزینه ایاب و ذهاب30000تومان
اجرت نصب انواع ظرفشویی اتوماتیک با هزینه ایاب و ذهاب 40000تومان
اجرت تعمیر تایمر انواع ماشین ظرفشویی 100000تومان
اجرت تعویض المنت ظرفشویی اتوماتیک 50000تومان
اجرت تعویض شیر برقی با ترموستات یا هیدروستات انواع ظرفشویی45000تومان
اجرت تعمیر یا تعویض موتور ماشین ظرفشویی78000تومان
اجرت تعویض آب پخش کن ظرفشویی78000تومان
اجرت تعویض پمپ تخلیه ظرفشویی 70000تومان
اجرت تعمیر و سرویس ایرگاید ظرفشویی 60000تومان
اجرت تست برد الکترونیکی ظرفشویی 30000تومان