اسپلیت کاستی

خدمات قابل ارائه در این سرویس


تعمیر کولر اسپلیت کاستی

 

تعرفه های این سرویس


 

اسپلیت کاستی ۱۲ تا ۱۸هزار اسپلیت کاستی ۲۴ تا ۳۰هزار اسپلیت کاستی ۳۶ تا ۴۲هزار
طبق نظر کارشناس طبق نظر کارشناس طبق نظر کارشناس

 

 

 

دستمزد تعویض کمپرسور ۱۲هزار تا ۱۸هزار دستمزد تعویض کمپرسور ۲۴هزار تا ۳۰هزار دستمزد تعویض کمپرسور ۳۶هزار تا ۴۲هزار
۱۰۰ هزارتومان ۱۲۰ هزارتومان ۱۵۰ هزارتومان
دستمزد تعویض کمپرسور ۵۰هزار تا ۶۰هزار دستمزد تعویض خازن کمپرسور دستمزد تعویض خازن کمپرسور ۱۲ هزار با جنس
۱۸۰ هزارتومان ۲۵ هزارتومان ۶۰ هزارتومان
دستمزد تعویض خازن کمپرسور ۱۸ هزار با جنس دستمزد تعویض خازن کمپرسور ۲۴ هزار با جنس دستمزد تعویض خازن کمپرسور ۳۰هزار با جنس
۶۵ هزارتومان ۷۰ هزارتومان ۸۰ هزارتومان
دستمزد تعویض خازن کمپرسور ۳۶هزار با جنس دستمزد تعویض خازن فن اواپراتور دستمزد تعویض خازن فن بیرونی
۹۰ هزارتومان ۳۰ هزارتومان ۲۵ هزارتومان
دستمزد تعویض خازن ۱۲و۱۸ هزار با جنس دستمزد تعویض خازن ۲۴و۳۰ هزار با جنس دستمزد تعویض خازن ۳۶ هزار با جنس
۴۰ هزار تومان ۵۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان
دستمزد تعویض کنداکتور دستمزد تعویض فیلتردرایر دستمزد تعویض شیر برقی
۳۰ هزارتومان ۶۰ هزار تومان ۱۸۰ هزارتومان
دستمزد تعویض لوله مویی دستمزد تعویض شیر رفت یا برگشت
دستمزد تعویض سنسور یونیت داخلی
۱۰۰ هزارتومان ۶۰ هزار تومان ۴۰ هزارتومان
دستمزد تعویض بلوور پنل داخلی دستمزد تعویض پروانه پنل خارجی دستمزد تعویض پروانه پنل داخلی
۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان
دستمزد تعویض فن پنل خارجی دستمزد تعویض برد الکترونیکی دستمزد شستشوی کامل مدار
۴۰ هزارتومان ۴۰ هزارتومان ۶۰ هزارتومان
دستمزد رفع نشتی و وکیوم کامل دستمزد تعویض رادیات کندانسور و اواپراتور دستمزد شارژ گاز(سرگاز)
۸۰ هزارتومان ۱۰۰ هزار تومان ۱۵ هزاتومان
دستمزد شارژ گاز کامل دستمزد شارژ روغن دستمزد تعویض موتور دمپر
۳۰هزارتومان ۳۰ هزارتومان ۳۰ هزارتومان

توضیحات: جهت تعیین قیمت لوازم و قطعات مصرفی با واحد پشتیبانی و یا از طریق سایت اقدام کنید.

ثبت درخواست سرویس